Frivilligt arbejde

Når man finder noget i sit lokalområde der er noget ganske særligt, så skylder man også at kæmpe for at bevare det.

Derfor stiftede jeg sammen med min kone foreningen “Den grønne legeplads venner” for at bevare vores lokal og Lyngby-Taarbæk kommunes eneste offentlige bemandede legeplads.

Studenterpolitik

Jeg elsker at engagere mig i det sted jeg er, så derfor har det været naturligt for mig at gå ind i studenterpolitik. Fra folkeskole til universitet og helt til ph.d. skole niveau har jeg været aktiv.

Jeg har bl.a. været aktiv i Polyteknisk Forening, Danske Studerendes Fællesråd, Ph.d. Foreningen på DTU og PhD Association Network of Denmark.

Studiestart

Jeg har haft fornøjelsen at sige velkommen til nye bachelor, kandidat og ph.d. studerende der starter på Danmarks Tekniske Universitet.

Uddannelse er en vigtig og krævende udfordring, men derfor skal der også være netværk og støtte tilstede.